Polityka prywatności serwisu wgs.edu.pl, zwanego dalej Serwisem.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników, w związku z korzystaniem, przez nich, z usług oferowanych przez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Educo sp. z o.o., ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP: 5833507205

zwana dalej Administratorem.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez wysyłanie danych o aktywności użytkownika do Google Analytics, w celu oceny formy korzystania z serwisu

Informacje gromadzone przez Google Analytics są przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w USA. Za pomocą tych danych generowane są anonimowe raporty aktywności użytkowników, dane te nie są zestawiane z danymi mogącymi jednoznacznie zidentyfikować użytkownika. Google Inc. może przekazywać zgromadzone informacje innym podmiotom, o ile istnieje taki wymóg prawny, lub podmioty te działają w imieniu Google.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza

7. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych pozostawionych w Serwisie, ich modyfikacji oraz ich usunięcia w każdym momencie.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane kontaktowe znaleźć można w stopce strony internetowej domena.

Skip to content